Duurzaamheid

Duurzaam ondernemen zit diepgeworteld in onze onderneming. De natuur is tenslotte de bron van al het lekkers dat we maken. Om haar te beschermen voor toekomstige generaties zetten we in op een duurzame productie en houden we in al onze activiteiten onze ecologische voetafdruk zo klein mogelijk. Daar plukken zowel de planeet als onze producten en mensen uiteindelijk de vruchten van. Een overzicht van onze inspanningen.

Recht van het veld

De groenten, het fruit en de kruiden die we verwerken, komen zoveel mogelijk uit de eigen streek. Dankzij de strategische ligging van onze sites midden in de velden en dicht bij de telers blijft de afstand voor de aanvoer van onze grondstoffen tot het minimum beperkt.

Zuinig met water

Duurzaam ondernemen betekent ook zuinig omspringen met water. We zetten eerst en vooral innovatieve technologieën in om ons waterverbruik zo laag mogelijk te houden. Daarnaast vangen we ook (regen)water op en hergebruiken het in ons productieproces via een proces van omgekeerde osmose en met behulp van performante waterzuiveringssystemen. Het water opwarmen doen we al even energie-efficiënt door de warmte die vrijkomt in het productieproces te hergebruiken. 

Energie-efficiënte productie

Om onze ecologische voetafdruk nog meer te verkleinen, is de monitoring van het energieverbruik op onze sites ontzettend belangrijk. Dankzij de modernisering van ons machinepark en het investeren in innovatieve technologieën (bv. ledverlichting, frequentieomvormers op ammoniakcompressoren,…) slagen we er vandaag in ons verbruik van elektriciteit en gas jaarlijks te doen dalen.

Onze sterk geïsoleerde automatische hoogbouwmagazijnen met speciale toegangsassen zorgen voor minimale temperatuurschommelingen. Daarnaast zetten we ook in op de productie van eigen elektriciteit via anaerobe en biogasinstallaties en zonnepanelen. Samen met 150 andere voedingsbedrijven ondertekenden wij een vrijwillig sectorakkoord om de energie-efficiëntie te verbeteren en de CO2-uitstoot te verminderen (EBO in Vlaanderen, Accord de Branche in Wallonië).

Afval beperken

Onze afvalstromen houden we zo laag mogelijk en worden volledig door ons of door derden gerecycleerd.

100% recycleerbare verpakkingen

Voor de verpakking van de groenten zijn we maximaal overgestapt van gelamineerde folies met verschillende samenstellingen naar monofolies die 100 procent recycleerbaar zijn.

Agronomie

Voor het vrijwaren van de biodiversiteit wisselen we de teelten op onze percelen regelmatig af en testen we jaarlijks nieuwe variëteiten die nog beter resistent zijn tegen ziektes. Elke leverancier is lid van VEGAPLAN en volgt een lastenboek voor een optimaal gebruik van gewasbeschermers. Mechanische onkruidenbestrijding geniet altijd de voorkeur. Waar mogelijk worden bijvoorbeeld alternatieven ingezet zoals nuttige insecten, insectenvallen en netten (bv. bij de teelt van bloemkolen). Voor een optimale dosering (ook van meststoffen) doen we een beroep op precisiemachines zoals GPS-gestuurde drones. Onze teeltbegeleiders volgen regelmatig bijscholing om de landbouwers hierin te adviseren.

Dicofoods steunt Farm to Fork

De hedendaagse voedselvoorziening vormt een zware belasting van ons leefmilieu. Akkers worden op grote schaal (over)bemest en besproeid met pesticiden. Deze vervuiling is één van de belangrijkste oorzaken van het verlies van biodiversiteit. Ook het overmatig gebruik van antibiotica in de veeteelt en aquacultuur zorgt ervoor dat bacteriën almaar resistenter worden tegen antibiotica. Nu al sterven er jaarlijks 33.000 mensen in de EU omdat er geen doeltreffend antibioticum meer voorhanden is.

Met het Farm to Fork initiatief wil de Europese Commissie de nadelige impact van onze voedselvoorziening op ons leefmilieu en op onszelf aanpakken. Farm to Fork bestaat uit 4 doelstellingen die tegen 2030 moeten gerealiseerd worden:

  1. Het terugdringen van het gebruik van pesticiden met 50%.
  2. Het terugdringen van het gebruik van kunstmest met 20%.
  3. Het terugdringen van de verkoop van antibiotica voor veeteelt en aquacultuur met 50%.
  4. Het landbouwareaal voorzien voor organische landbouw moet verdubbelen tot 25%.

Lees meer over Farm to Fork

Aandacht voor het werkklimaat

Last but not least: we hechten veel belang aan het welzijn van onze medewerkers. Als familiaal bedrijf streven we ernaar onze mensen met respect te behandelen en voor hen een veilige en kwaliteitsvolle werkomgeving te creëren.

En hier stopt het niet… Bij elke nieuwe beslissing en investering bestuderen we grondig hoe we op korte en lange termijn onze duurzaamheidsstrategie verder vorm kunnen geven.